Hertzbergs Brandredskap

När hade du en Brandövning på jobbet Senast?

Vi är ett företag som levererar produkter, tjänster och utbildningar inom brandskydd, utrymning och första hjälpen... Kontakta oss nu!

Din Helhetsleverantör

- inom brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete

Hertzbergs Brandredskap erbjuder service av brandskyddsutrustning, brandskyddsdokumentation och brandtätning. I vårt tjänsteutbud finns även riskanalyser och brandtekniska konsultationer samt utbildning.

Utbildning spelar en mycket viktig roll för ditt brandskydd. Utbildade medarbetare är ofta en garanti för att tillbud inte får någon större konsekvens. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi har all utrustning du behöver när det gäller skydd mot brand eller olyckor. Det innefattar brandfilt, brandsläckare, brandposter, brandlarm, brandvarnare, första hjälpen, skyltar och utrymning, maskinbesiktning, släcksystem fordon och släcksystem byggnader

Håll kontakten med oss
0243-23 99 99